top of page

בניה ופיתוח

ניסיון עשיר בתיאום ,ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית. מרכזים לוגיסטיים, מפעלים, מגורים (רבי קומות), תשתיות וכבישים, בניה קלה ומבנים ניידים. יצירת פרוגרמה ,בדיקת חלופות טכניות, ניהול התכנון הרישוי והביצוע.

בניית רכבים והסבת כלי רכב   (למידע נוסף)

בניית והסבת כלי רכב למטרות  מגורים כולל כל האישורים, ליווי הנדסי וקבלת רישיון רכב כחוק. התאמת הרכבים לצרכי המשתמש כולל כל המערכות הדרושות להשגת עצמאות תיפעולית לשהייה בשטח ללא התחברות לתשתיות קיימות.

בנייה והתאמת רכבים חשמליים (לשימוש במתחם סגור) לילדים בעלי מגבלות אשר אינן מאפשרות להם לחוות את חווית הנהיגה במקום אחר.

פתרון בעיות טכניות והנדסיות בכל תחום

יצירתיות וניסיון רב בשימוש בחומרים וציוד מתקדם בשילוב עם יכולת ונכונות להתמודד עם אתגרים בכל תחום שהוא.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא.

 
 

פרויקטים לדוגמה

בריכה עם ציור של פסיפס על הקיר

שכשוכית טבעית

תנור פוייקיט

פוייקיט

מטבחון חוץ

מטבחוץ

חידוש מבנים ובניה קלה

חידוש מבנים ובניה קלה

בובקט עם מערבל בטון במקום כף

מערבל בטון לבובקט

קמין

קמינים

תמונה של בתוך משאית מגורים

הסבה ל- "משא מגורים"

פסיפס מעל הבריכה

פסיפס קיר

bottom of page