top of page

אוטובוס או משאית? זאת השאלה...

 

 

נסכם מראש שאנחנו מעדיפים הסבה של משאיות על פני אוטובוסים. אבל זה בעיקר בגלל הפרקטיקה. דווקא מבינה וויזואלית, אנחנו מאמינים שלאוטובוס מגורים פוטנציאל להיות יפה יותר, אבל היתרונות הטכנים, תכנוניים וכספיים של משאית רבים יותר.

לשרותכם השוואה בין אוטובוס למשאית למטרת מגורים

 
 
bottom of page